FAQ

Udruga F&ST: često postavljana pitanja

Što je Udruga F&ST?
Udruga F&ST je udruga za promicanje kulture fantastike, znanstvene fantastike i društvenih igara te poticanje stvaralaštva u tim područjima. Bavi se zaštitom i očuvanjem lokalnih i regionalnih usmenih predaja, naročito u području hrvatske mitologije i drugih usmenih predaja fantastične naravi.
Tko može postati član?
Članom mogu postati sve osobe zainteresirane za rad u Udruzi. Maloljetnici trebaju pismenu suglasnost roditelja.
Kako postati član? Kako podupirući, a kako redovni?
Da bi se postalo članom Udruge, potrebno je ispuniti pristupnicu. U roku od 30 dana Izvršni odbor će pregledati prijave, raspraviti i glasati o prijemu u članstvo. Svi odobreni pristupnici postaju podupirući članovi. Redovnim članom moguće je postati 9 mjeseci nakon učlanjenja, na vlastiti zahtjev ili uz njegovu suglasnost.
Gdje naći pristupnicu?
Pristupnicu možete pronaći ovdje. Nakon što ju ispunite i vlastoručno potpišete, javite nam se u inbox ili na mail direktor@fantastikon.com.
U čemu je razlika između podupirućeg i redovnog članstva?
Redovni član sudjeluje u radu Skupštine s pravom glasa. Što to znači? Podupirući članovi i dalje mogu iznositi mišljenja i prijedloge, dijeliti ideje i izlagati argumente, ali kod samog glasanja nemaju pravo na glas. Redovni član može birati i biti biran u tijela Udruge, podupirući ne. Redovni član uz prethodno odobrenje Predsjednika ili Podpredsjednika smije istupati u medijima u ime Udruge, podupirući ne. Pogodnosti koje uživaju podupirući i redovni članovi se razlikuju. Visina članarine podupirućeg i redovnog člana se razlikuje.
Pogodnosti? Kakve se pogodnosti dobiju učlanjenjem?
Podupirući članovi: – imaju pravo na popust na ulaznice na FantaSTikon. Cijena za 3 dana u tom slučaju iznosi 40 HRK, a za 1 dan 15 HRK; – imaju pravo na besplatan primjerak mini monokromne knjižice koja promiče kulturu fantastike, znanstvene fantastike i društvenih igara; – imaju pravo na korištenje prostora udruge. Redovni članovi: – imaju pravo na besplatan ulaz na FantaSTikon; – imaju pravo na besplatan primjerak mini monokromne knjižice koja promiče kulturu fantastike, znanstvene fantastike i društvenih igara; – imaju pravo na korištenje prostora udruge; – imaju pravo glasanja pri odabiru igara koje će Udruga nabaviti za svoju trajnu kolekciju; – imaju pravo glasati na Skupštini Udruge; – imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.
Koliki je iznos članarine?
Godišnja članarina za podupirućeg člana iznosi 120 HRK. Godišnja članarina za redovnog člana iznosi 200 HRK.
Koja su prava i obveze članova udruge?
Prava i obveze svih članova su: – biti obaviješten o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju; – sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Udruge; – pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge; – podizati i čuvati ugled Udruge; – obavijestiti Tajnika Udruge o bilo kakvoj promjeni podataka navedenih u popisu članova; – plaćati članarinu.
Kada prestaje članstvo u udruzi?
Članstvo je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku podnošenjem pismenog zahtjeva za istupanjem. Osim dobrovoljnog istupanja član može biti i isključen. O isključivanju odlučuje Izvršni odbor, čime sankcionira člana koji se ne pridržava svojih članskih obveza i odgovornosti. Isključenje zbog neplaćanja članarine nastupa kada članarina nije plaćena za prethodnih 12 mjeseci. Članstvo još prestaje u slučaju smrti člana ili prestankom postojanja Udruge.