Gravitacijski valovi, gama zrake i crne rupe

Program drugog FantaSTikona – točka 3

s aktualnim znanstvenim spoznajama o dalekom svemiru na drugom nas FantaSTikonu upoznaje dr.sc. Nikola Godinović, izv. prof. na FESBu,

zanimljivo predavanje GRAVITACIJSKI VALOVI, GAMA ZRAKE i CRNE RUPE

slika prikazuje umjetničko viđenje kvazara najbližeg Zemlji, 550 mil. godina svjetlosti udaljenog Markariana 231

13393989_675221925965151_6182381813628873655_n

Photo Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI), Creative Commons Attribution 3.0 Unported license